תקנון

תקנון אתר בית הכנסת

  • אתר "בית הכנסת אוהל משה" ("האתר") משמש גם בתור אתר תשלום דמי חבר לבית הכנסת, העברת תרומות ותשלומים אחרים ("תשלומים").
  • ביצוע תשלומים באתר ייחשבו להצהרה מצד המשלם כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשלם לבית הכנסת אוהל משה.
  • התשלומים באתר יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
  • בית הכנסת שומר לעצמו את הזכות להפסיק את התשלומים באתר בכל עת.
  • ניתן לבטל את העסקה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.